Thursday July 25th

Thomaston 8, Burlington 1: Game recap to follow….